Blommande fältvandring

Plats Aby, Målilla
Datum och tid 13 juli, 11.45- 16.15
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med greppa näringen

Blommande fältvandring – Axelssons i Aby

Plats och tid: Axelssons i Aby den 13 Juli kl. 11.45-16.15

Blommande fältkanter i åkerlandskapet bidrar till ökade möjligheter för skydd, transport och föda för pollinerare, men även andra insekter, fåglar och fältvilt. Den biologiska mångfalden kan inte ersättas med blommande fältkanter, men i områden där det finns en brist på dessa miljöer kan blommor som odlas på åkermark vara ett komplement för pollinerare

Program:

11.45-12.00 Välkomna till Axelssons i Aby

12.00‐12.50 Lunch på gårdsbutiken

13.00‐13.45 Anna – Hela Sverige Blommar

– Biologisk mångfald i åkerlandskapet

13.45‐14.30 Fältvandring i blommande fält

14.45‐15.30 Axelssons i Aby   – Presentation av företaget

15.30-16.15 Gårdsvandring

16.15 Avslut

Fältvandringen riktar sig till lantbrukare och finansieras genom Greppa näringen och är kostnadsfri, förutom lunch som bekostas själv, ca 200 kr.

Greppa näringen erbjuder lantbrukare kostnadsfri rådgivning om biologisk mångfald.

Företag, namn, personnummer och eventuella allergier.

 

Eftersom att Greppa Näringen finansierar dagen behöver vi ditt personnummer för att kunna
registrera vilka som har gått kursen. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.
Läs mer om våra rutiner här:
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/kalmar-kronoberg-blekinge/om-oss/personuppgifter-gdpr/