Fältvandringar

Bjud in mångfalden på gården 21/8

Välkommen till fältvandring på Lilla Böslid, Eldsberga 21 augusti & 11 september.

Genom Projektet Odling & mångfald, som finansieras av Bertebos Stiftelse, bjuder vi in till två fältvandringar med växtodlingsrådgivare Sofie Pålsson och naturvårdsbiolog Sofia Hedman.

Fältvandringen kommer att fokusera på enkla åtgärder du som lantbrukare kan göra för att gynna och integrera biologisk mångfald på din gård. Vi kommer dessutom visa exempel på olika blomfröblandningar och en beredningsdemo av blomremsor med mera. Fältvandringen är fokuserad på åtgärder för mångfald i åkerlandskapet, för både arter som fåglar, fältvilt och pollinatörer.

Fältvandringarna riktar sig till markägare och lantbrukare men alla intresserade är varmt välkomna att anmäla sig.

Det bjuds på fika!

Boka plats på fältvandringen

Sista anmälningsdag är 19 augusti.