Biotopskydd – vad får man göra?

Plats Digitalt
Datum och tid 14 december, 14:00-15:30
Arrangör Hir Skåne

Vi är fortfarande många som funderar över hur vi bäst ska kunna ta hänsyn till våra biotoper i odlingslandskapet och samtidigt ha möjlighet att bedriva jordbruk på det sätt vi önskar.

 

Vad får jag göra och vad får jag inte göra? Vad är skyddat och hur gör jag om jag vill söka dispens osv. Under träffen hoppas vi kunna få svar på en del av dessa frågor.

 

En intressant fråga är hur branschen, myndigheter och lantbrukare arbetar tillsammans för att hantera dessa frågor på ett bra sätt. Förhoppningen är att kunna lyfta fram några goda exempel på hur frågor kan hanteras så att det gagnar såväl jordbruket som skyddet av våra biotoper i odlingslandskapet.

 

Deltar gör bland annat Roger Gustavsson från LRF, Hans Hedström från Hushållningssällskapet liksom Länsstyrelsens handläggare av dispenser.

 

Utdrag ur kursens innehåll:

 

  • Vad är bakgrunden och syftet med biotopskyddet?
  • Vilka biotoper är skyddade?
  • Vilka möjligheter för dispens finns, och hur ansöker man om detta?
  • Hans Hedström redogör för ett beräkningsverktyg som med fördel kan användas i samband med ansökan om undantag från biotopskyddet.
  • Den s.k. stenmursgruppen från Kalmar redogör för sitt arbete kring biotopskyddet i sitt område.

 

 

 

14 december 14.00-15.30 via Teams

 

 

 

 

 

 

Anmälan är nu stängd.