Biotopskydd och biologisk mångfald

Plats Digitalt
Datum och tid 16 december, 9.30-12.00
Arrangör HIR Skåne och LRF Skåne

Undrar du också hur vi bäst ska kunna ta hänsyn till våra biotoper i odlingslandskapet och samtidigt ha möjlighet att bedriva jordbruk på det sätt vi önskar?

Välkommen till en digital kurs den 16 december, kl. 9.30-12.00

Vad får vi göra? Vad får vi inte göra? Vad är skyddat och inte? Hur gör man om man vill söka dispens?  På kursen får vi svar på dessa och många fler frågor.

Deltar gör Petter Haldén från Jordbruksverket, Hans Hedström från Hushållningssällskapet samt Länsstyrelsen i Skånes handläggare av dispenser.

Utdrag ur kursens innehåll

  • Vad är bakgrunden och syftet med biotopskyddet?
  • Vilka biotoper är skyddade?
  • Finns det ersättning för någon form av skötsel?
  • Vilka möjligheter för dispens finns, och hur ansöker man om detta?
  • Hur kan man tänka kring kompensationsåtgärder inför eventuell dispensansökan?

Kursen genomförs på Teams och är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan är stängd. Har du frågor kontakta anna.starck@hushallningssallskapet.se 

                     

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.