Biogas & virtuellt kraftverk – Nya affärsmöjligheter

Plats Digitalt
Datum och tid 15 november, 10:00
Arrangör HIR Skåne

Minimera lantbrukets elkostnader genom att maximera egenanvändning av egen producerad el, minska kostnaden för elnätsabonnemanget samt sälja flexibilitet till det överliggande nätet.

 

Kursen går igenom hur man styr flexresurser utifrån sin verksamhet. Att det öppnar upp för nya affärsmöjligheter med ett virtuellt kraftverk i kombination med elproduktion från en biogasanläggning.

 

  • Vad är ett virtuellt kraftverk?
  • Vad kan ett virtuellt kraftverk göra på en gård med elproduktion från en biogasanläggning?
  • Planering av virtuellt kraftverk och biogasanläggning – effektbehov, effektkapacitet, lagringskapacitet, placering m.m.
  • Ekonomiska aspekter – egenanvändning av egen producerad el, minska elnätsabonnemang, sälja flexibilitet till det överliggande nätet.

 

Den 15 november kl. 10.00 – 11.00

 

Kursen utförs digitalt och är kostnadsfri

 

 

 

 

     

 

 

 

Anmälan är nu stängd.