Biogasdag

Plats Sötåsen, Töreboda
Datum och tid 1 juni, 9:30-16:00
Arrangör Hushållningssällskapet Skaraborg, Rise, SLU och Naturbruksskolan Sötåsen

Välkomna till en demonstrations- och seminariedag med studiebesök
på Naturbruksskolan Sötåsen. Dagens tema: Småskaliga tankställen & biogasdrivna arbetsfordon.

Biogasdag Sötåsen inbjudan 1 juni 2017

Kaffe finns i matsalen från klockan 9.00

Ämnen under dagen
Kl 9:30
Inledning och presentation. Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet
Vad händer i vår omvärld? Ivar Virgin, Stockholm Environment Institute, SEI

Småskalig uppgradering med askfilter, erfarenheter från försök på Sötåsen, Johan Andersson, RISE Jordbruk och livsmedel, tidigare JTI.

Kan lägre metanhalt göra biogasen mer lönsam?, Driftsresultat från traktortest. Gunnar Larsson, SLU

Biogasdrivna traktorer, hur ser vi på framtiden. Tapio Riipinen, Valtra

Att driva en biogastankstation på en liten ort. Mats R Andersson, Grästorp Energi 

Komprimering av rågas. Jon Hovland, Tel-Tek, Biogass Oslofjord

Biogas 2020 / process och teknikstöd. Mattias Ottosson, Högskolan Väst

Kl 13:00 Lunch

Kl 14-16 Besök och demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för småskalig uppgradering. askfilter. Vi visar upp Askfilter och processintern metananrikning i gårdsskala. Därefter avslutas dagen med miniutställning och chans att träffa talare och företag inom området
Kaffe serveras vid utställningen.

 

Målgrupper för dagen:

Biogas- och biodrivmedelsintresserade samt entreprenörer inom området.

Kostnad: Lunch & fika till självkostnadspris 140 kr inkl. moms, i övrigt gratis

Anmälan senast tisdagen den 23 maj till:

Hushållningssällskapet, 0511-248 00 eller
info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson, 0511-248 60
Max antal deltagare 50 st.

Medarrangörer: Rise, SLU och Naturbruksskolan Sötåsen

Följande organisationer finansierar och/eller deltar i de olika projekten:
Västra Götalandsregionen, Stiftelsen Lantbruksforskning,
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak och BioGas2020.