Biogasdag – Småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion

Plats Töreboda
Datum och tid 10 mars, 09:30
Arrangör Hushållningssällskapet

Demonstrations- och seminariedag med studiebesök torsdagen den 10 mars Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Dagens tema: Småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion

Föreläsarnas presentationer

Biofrigas presentation Sötåsen 160310 Morgan Larsson
Biogas 2020 Sötåsen 20160310 Fredrik Grund Deltagare Eva Salomon160310
Petr Vasiliev NeoZeo_Sotasen_9March2016
Power to Fuels Farzad Mohseni
Processintern och askfiler Åke Nordberg Demodag Sötåsen 2016-03-10
Småskalig uppgradering och kvävegödsel Henrik Olsson

 

PROGRAM (kaffe finns i matsalen från klockan 9.00)

9.30 Inledning och presentation, Bo Grenabo Tapper, Sötåsen. Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet

9.40 Presentation uppgradering med: Processintern metananrikning, Henrik Olsson JTI Askfilter, Åke Nordberg JTI / SLU

10.15 Presentation av nyutvecklad småskalig uppgradering, Petr Vasiliev, Neo-zeo

10.45 Bensträckare

11.00 Presentation Biofrigas, småskalig förvätskning av metan, Morgan Larsson

11.30 Omvandling av koldioxid till metan & metanol, Mohseni Farzad, SWECO

12.00 Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk prod.- resultat från år 1, Eva Salomon, JTI

12.20 Presentation Vadsbo Biogas AB, Håkan Samuelsson. Inför eftermiddagens studiebesök

12.50 Presentation Biogas 2020, Peter Eriksson Innovatum

13.00 LUNCH

13.45 – 15.15 Besök och demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning. Miniutställning, chans att träffa talare och företag inom området. Kaffe serveras i maskinhallen. Vadsbo Biogas AB, en lyckad biogassatsning, Håkan Samuelsson

15.15
Avfärd till Vadsbo Biogas AB, samåkning

15.30 – 16.15 Studiebesök Vadsbo Biogas AB
Målgrupper för dagen:
Biogas- och biodrivmedelsintressenter samt entreprenörer inom området.

Lunch & fika till självkostnadspris 120 kr inkl. moms, i övrigt gratis

 

Anmälan senast torsdagen den 3 mars till:
Hushållningssällskapet, tel. 0511-248 00
eller info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson 0511-248 60