Biogasdag Jämtland

Plats Ås, Krokom
Datum och tid 8 november, 10.00-13.00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Den 8 november arrangeras Biogasdag Jämtland i samverkan med Grönt Center Ås. Intresserade hälsas välkomna till Seminarium 10.00-13.00. Anmälan till Karin.eliasson@hushallningssallskapet.se senast 6 november.

Mer information finns här : Inbjudan Biogasdag 8 november