Biogasdag

Plats Sötåsenskolan, Töreboda
Datum och tid 22 mars, 9:30-17:00

Välkomna till en demonstrations- och seminariedag med studiebesök.
Dagens tema: Småskalig uppgradering & tankställen med europeisk utblick.

Målgrupper för dagen:
Biogas- och biodrivmedelsintresserade samt entreprenörer inom området.

Inbjudan som pdf

Invitation in english

Preliminärt Program

Kaffe finns i matsalen från klockan 9.00.
OBS. Programmet från och med klockan 15:15 enbart på engelska, vill deltagare bryta då är det helt OK.

09.30 Välkommen, Bo Grenabo Tapper. Naturbruksskolan Sötåsen
Inledning och presentation, Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet

09:40 Vad är Record Biomap, Gustav Rogstrand, RISE
09:45 Biogasuppgradering, biologisk metanisering, Electrochaea (Tyskland)
10:00 Mikrobiogasanläggningar, Metal Expert (Polen)
10:15 Teknik för tankning och försäljning, Lars Brolin, Nordic Gas Solutions
11:05 Verktyg (app) för att underlätta fordonsgasförsäljning, Petr Vasiliev, NeoZeo
11:20 Bensträckare
11:35 Askfilter för gasrening som system, Åke Norberg, SLU/RISE
12:05 Fastgödselrötning, problem och möjligheter, Mats Edström RISE
12:35 Ekonomi småskalig uppgradering med askfilter, Linus Andersson, Hushållningssällskapet
13:00 Lunch
13:45 Studiebesök anläggning, Askfilter
Ca 15:00 Fika
15:15 Kartverktyg och register för innovationer inom biogasområdet på väg till marknaden, Paulina Rusanowska, UWM (Polen )
15:45 Utvärdering för att jämföra ekonomi, verkningsgrad m.m. Kathrin Bienrt, DBFZ, (Tyskland)
16.15 Regler och finansiella ramverk inom 15 EU-länder, Gustav Rogstrand, RISE
16.45 – 17.00 Uppsummering och avslutning

Lunch & fika till självkostnadspris 170 kr inkl. moms, i övrigt gratis

Anmälan senast torsdagen den 8 mars till:

Hushållningssällskapet, 0511-248 00
eller info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

För frågor kontakta Per Ove Persson, 0511-248 60

 

           

Följande organisationer finansierar och/eller deltar i de olika projekten: RISE, SLU, Naturbruksskolan Sötåsen, Stiftelsen Lantbruksforskning, BioGas2020, Västra Götalandsregionen och Record Biomap Network.