Biodling – en binäring?

Plats Öjebyn
Datum och tid 9 maj, 09.30-16.00

Välkommen till ett seminarium för dig som är biodlare i Norrbotten och Västerbotten. Föreläsare är Alf Andersson, Blåklintens Bigårdar.

Program:
09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.30 Relevanta regler kring livsmedel och honunungshantering.

10.30-11.00 Bigårdarnas utformning och honungsmarknaden.

11.00-12.00 Rationell honungshantering, beredning, tappning på burk och förvaring.

13.00-14.30 Hur bygger vi för rationell biodling, slungrummets utformning och utrustning.

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Sorthonung och pollenanalys

Ta gärna med en skiss på befintlig lokal alternativt nybyggnad för tilltänkt honungshus och lista på befintlig utrustning, så kan vi diskutera utifrån respektive deltagares förutsättningar om det är önskvärt.

Tid och plats: lördag den 9 maj på Framnäs Folkhögskola i Öjebyn

Avgift: 500 kr inkl. lunch och kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Anmälan och information:
Senast 20 april till, Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54, e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se Ange eventuell specialkost vid anmälan.

lst_cmyk