Guidning på Borgeby Fältdagar – fokus vall med koppling till hästens utfodring

Plats Borgeby
Datum och tid 29 juni, 9.30
Arrangör HIR Skåne

Borgeby Fältdagars tema 2022 är vall. Därför genomför HIR Skåne, LRF Skåne och Skåne Semin en special guidning med fokus på vallen med koppling till hästens utfodring

Deltagarna kommer utöver, en hel del matnyttig information kring hästhållning ex information om Greppa Näringens nya hästrådgivning, få se den för året anlagda ”vallgropen” och visas runt i försöken inom vall. Deltar gör växtodlingsrådgivare från HIR Skåne liksom foderrådgivare på Skåne Semin.

Försöken inom vall innehåller bland annat olika skördetidpunkter för vall, olika vallblandningar och strategier. Vi kopplar ihop diskussionen med hästens foderbehov.

Deltagarna behöver inte betala inträde om man inte vill gå in på mässan igen efter fältvandringen.

Tid: 29 alt 30 juni kl. 09.30

Plats: Borgeby fältet (Stora entrén)

Anmälan senast den 25 juni till anni.frick@skanesemin.se

Ange namn, adress, personnr och telefonnr

Frågor: kontakta Anna Starck 0708-16 20 32, anna.starck@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

                     

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.