Bevattningskurs – Frilandsgrönsaker

Plats Digitalt/ Skepparslöv
Datum och tid 9 november, 08:30
Arrangör hushållningssällskapet och LRF
För att få en bra skörd av en god kvalitet är jämn tillgång på vatten nödvändigt, det är välkänt. Men hur förväntas nederbördsmönstret förändras i framtiden? När och hur mycket vatten är optimalt för just din gröda? Vad finns det för erfarenheter från olika tekniker för vattenbesparing. Andra frågor i fokus kommer att vara vattenkvalitet samt lagar och regler kring vattenuttag.
Nu erbjuds en bevattningskurs för att öka kunskapen kring olika bevattningstekniker.
Projektets rådgivningsexperter Jonas Jönsson och Linda-Marie Rännbäck håller i kursen.
Preliminärt program för dagen:
  • Välkomna och presentationsrunda av deltagarna
  • Optimera bevattning -exempel från grönsakskulturer från olika jordarter
  • Räkna på ditt vattenbehov
  • Vattenbalans och vattnets kretslopp
  • Vattentillgångar och uttag för bevattning lagar & regler

LUNCH

  • Extremväder – vad har vi att vänta oss i framtiden?
  • Öka markens vattenhållande förmåga
  • Vattenkvalitet – hur påverkas grödan och konsumenterna
  • Vattenbesparande tekniker och beslutsstöd
  • Sammanfattning av dagen
Målgrupp
Yrkesmässiga trädgårdsodlare och rådgivare inom yrkesmässig trädgårdsodling.
Datum och tid
Onsdag 9 november 2022, kl 08.30-16.30
Plats
Helgegården i Skepparslöv, Kristianstad >>>Hitta hit
Vid digital anmälan så skickas en länk ut dagen innan kursstart.
Pris
Kursavgift 500 kr (gäller oavsett om du deltar på plats eller digitalt)
Sista anmälningsdag
221105