Bevattning och Teknik i yrkesmässig småskalig grönsaksodling

Plats Olofstorp, Göteborg
Datum och tid 26 maj, 13-17
Arrangör Hushållningssällskapet Västra och Olle Olsson, Lilla Jordbruket

Bevattning kan vara en avgörande faktor i en grönsaksodling och många mindre företag
lägger ner mycket tid på bevattning.

Genom att införa bra strategier med hjälp av bra materiel för bevattningen kan man spara pengar, resurser samt frigöra tid till andra arbetsmoment.
I denna teknikdemonstration vill vi visa olika bevattningslösningar och system på friland och i
tunnel/växthus, för att visa på variation, fördelar och användningsområden, samtidigt som vi
tittar på de befintliga lösningar som finns på Lilla Jordbruket.

Teknik Tunnelodling och odling i mindre växthus är något som kommit stort. Vi vill med denna
teknikdemonstration visa upp ett viktigt tekniksortiment för i första hand mer småskaliga
växthus-/tunnelodlare. För att underlätta och optimera odlandet och för att få bra avkastning
och fin kvalitet.

Läs hela inbjudan (pdf, utskriftsvänlig) »  

Arrangör
Hushållningssällskapet Västra i samarbete med Olle
Olsson på Lilla Jordbruket.
Gott fika finns och kostar 75:- inkl moms.

Anmälan
På grund av Covid måste vi begränsa antalet deltagare till 15 st.
Anmäl dig direkt!
Välkommen att anmäla dig här nedan i formuläret senast fredagen den 21/5.
När maxantalet är nått meddelar vi dig som hamnat på reservplats.
Om det är många som inte får plats denna dag, hoppas vi kunna ordna ett liknande evenemang i sommar/höst.

Kontakt: marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Hänsynstagande på grund av Covid
Vi kommer att dela upp alla deltagare i grupper där
ca 8 personer ingår. Varje grupp besöker en ”station/
företag” i taget. Munskydd kommer tillhandahållas och
alla deltagare får ta eget ansvar att hålla avstånd.

Välkommen!