Betesplanering lammproduktion

Datum och tid 11 februari, 9.30–12.00
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Södermanlands län

Den digitala webbkursen riktar sig till dig som vill öka kunskapen om betesplanering inom lammproduktion.

Tid
Torsdagen den 11 februari 2021, 9.30–12.00.

Utdrag ur programmet
Hur ska man tänka i sin betesplanering för att få djuren att växa bra under betessäsongen?

• Olika betesmodeller, avkastning, djurens behov, hälsoaspekter, parasiter, med mera

• Åtgärder mot oönskade växter på betesmarken

• Naturbetesmarker som en resurs

• Slutgödning av lamm på bra höstbete

Medverkande från Hushållningssällskapet
Frida Hedin, rådgivare naturvård
Louise Ryberg, rådgivare lantbruksdjur 

Anmälan
Senast den 5 februari via länken

Kursen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten, och är kostnadsfri för deltagarna. Antalet platser är begränsat.