Lönsam och miljövänlig betesdrift i mjölkproduktionen

Plats Fm: Skepparslöv, Kristianstad alt. digitalt. Em: fältbesök Nöbbelöv.
Datum och tid 9 juni, 10.00-14.00
Arrangör HIR Skåne

Går du och funderar på hur du kan öka mjölkavkastningen under betesperioden? Det finns många möjligheter att öka betesvallens avkastning och kornas betesintag, vilket är huvudtemat för denna kursdag.

På kursen diskuterar vi hur man kan öka avkastningen i betesvallen och vilka strategier som är viktiga för att korna ska hämta så mycket foder som möjligt ute. Vi kommer ta del av danska erfarenheter i en satsning som pågår under namnet ”Elit-bete” där ett antal gårdar har haft intensiv rådgivning för att optimera mjölkproduktionen från betesdrift.  Under eftermiddagen går vi ut i fält och kollar på betesvallar och höstråg sådd under våren som ett alternativ i betesrotationen.

Datum och tid: 9 juni, 10.00—14.00

Plats: Förmiddagen på Helgegården, Skepparslöv eller digitalt. Eftermiddagen hos Peter Nilsson, Nöbbelöv.

Program

Plats: Helgegården, Skepparslöv. Du kan också delta digitalt.

Kaffe serveras från kl. 9.30

10.00 – 10.15: Välkommen och Greppa Näringen, Niels Andresen HIR Skåne

10.15 – 11.00: Optimerat betesdrift och nya grödor i betesrotationen, Niels Andresen HIR Skåne

11.00 – 11.45: Hög mjölkavkastning med maximal betesintag – erfarenheter från ”elit-bete”, Hans Lund Økologirådgivningen Danmark. Digitalt föredrag på engelska/skandinaviska.
Mer info www.oerd.dk/raadgivningstilbud/eliteafgraesning

Plats: Peter Nilsson, Nöbbelöv

12.00-12.30: Lunch i fält till självkostnadspris

12.30-13.45: Fältvandring i vårsådd höstråg med italienskt rajgräs, 1 års betesvall insådd i höstråg, höstsådd råg betat under våren med mera.

13.45-14.00: Avslutning och slutdiskussion, Niels Andresen HIR Skåne

Anmälan

Anmälan är stängd. Har du frågor om kursen kontakta Niels Andresen, niels.andresen@hushallningssallskapet.se eller 010-476 22 22

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne