Lönsam och miljövänlig betesdrift i mjölkproduktionen

Plats Skepparslöv, Kristianstad alt. digitalt och fältbesök.
Datum och tid 9 juni, 10.00-14.00
Arrangör HIR Skåne

Går du och funderar på hur du kan öka mjölkavkastningen under betesperioden? Det finns många möjligheter att öka betesvallens avkastning och kornas betesintag, vilket är huvudtemat för denna kursdag.

På kursen diskuterar vi hur man kan öka avkastningen i betesvallen och vilka strategier som är viktiga för att korna ska hämta så mycket foder som möjligt ute. Vi kommer ta del av danska erfarenheter i en satsning som pågår under namnet ”Elit-bete” där ett antal gårdar har haft intensiv rådgivning för att optimera mjölkproduktionen från betesdrift.  Under eftermiddagen går vi ut i fält och kollar på betesvallar och höstråg sådd under våren som ett alternativ i betesrotationen.

Datum och tid: 9 juni, 10.00—14.00

Plats: Helgegården, Skepparslöv eller digitalt, fältbesök under eftermiddagen. Mer information kommer senare om det praktiska upplägget beroende på rekommendationer.

För mer information, kontakta Niels Andresen, 070-894 53 37 eller niels.andresen@hushallnigssallskapet.se 

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 juni genom att fylla i dina uppgifter nedan. Ta gärna med dina medarbetare och kollegor! Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne