Betesdrift med helhetssyn och hållbara metoder

Plats Avresa från Uppsala till Falköping
Datum och tid 16 oktober, 06.00-21.00

 

Betesdrift med helhetssyn och hållbara metoder

Välkommen på resa med buss till Bältaregården utanför Falköping. Vi studerar, diskuterar och lär oss mer om Holistiskt planerad betesdrift.

Tid: Onsdagen den 16 oktober 2019.

Plats: Gökhem Bältaregården 2, Falköping.

Resa
Med buss från Uppsala 06.00. Åter i Uppsala cirka 21.00. Resan utnyttjas för föredrag och gruppdiskussioner.

Program
Föredrag, fältvandring, diskussioner. Tag med bra kläder.

Medverkande
Frida Hedin, Hushållningssällskapet
Maria och Tomas Torsein, Bältaregården

Kostnad
Deltagaravgift 500 kr, exklusive moms. Kostnad för mat tillkommer. Avbokning senare än 15 dagar före kursstart kan debiteras med full avgift.

Anmälan
Senast den 20 september till Frida Hedin, 018-56 04 32, frida.hedin@hushallningssallskapet.se. Uppge specialkost.

Holistic Management
Holistic Management är ett driftledningsverktyg som genom hållbara metoder inom naturens ramar bidrar till att optimera ekosystemprocesserna, ofta med hjälp av betesdjur.

Genom att planera betesdriften med en större helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna kan man bland annat öka avkastningen på betet och göra att marken inte blir så känslig vid extrema vädersvängningar. Lönsamheten och djurhälsan blir bättre.

Betesdrift planerad enligt Holistic Management skapar förutsättningar för bättre ekonomi, mer vitala ekosystem och en tryggare tillvaro.

Bältaregården
Maria och Tomas Torsein bedriver Angusavel med ambitionen att uppfödningen ska vara så naturlig som möjligt. Följ med och lyssna till berättelsen om hur de har format sitt företag.

Läs mer på: www.baltaregarden.se.