Lönsam och miljövänlig betesdrift för lammproduktion

Plats Digitalt och studiebesök
Datum och tid 21 juni, 18.00-19.30
Arrangör HIR Skåne

Betet är en stor resurs om det nyttjas på rätt sätt, men hur gör man för att lyckas?

Målet med denna kurs är att lyfta betesdriften och visa på möjligheter för att uppnå en miljö- och klimatvänlig lammproduktion.

Under betessäsongen finns det utmaningar med både parasitförekomst och varierad avkastning på betena. Hur tacklar man detta?

Vi lyfter fram hållbara system för betesdrift, där djuren hålls friska genom strikt betesplanering anpassad till betets avkastning.

Vi diskuterar både naturbeten och betesvallar. Gunnar Danielsson, Olssons Frö, kommer att berätta om olika betesväxter och vad som passar bäst vid olika förutsättningar.

21 juni kl 18 – 19.30 Digital föreläsning om bete och betesparasiter

22 juni kl 17 – 19.30 Betesträff hos Eric Adseke, Bra-Lamm. Samling på Hovdala

Inbjudan och program»

Tag gärna med fikakorg på tisdagskvällen, då vi pga. av Covid-19 inte kan bjuda på någon gemensam fika.

Hjärtligt välkomna!

Kontakt

Har du frågor kontakta Ingela Löfquist, tel. 010-476 22 99 eller  ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 juni genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Gatuadress, postnr och postort
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se


Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.