Betesdag i Norrfjärden

Plats Bertnäset, Norrfjärden
Datum och tid 23 september, 18-21

Välkommen på Betesdag hos Jenny och Henrik Bucht i Bertnäset, Norrfjärden.

På gården finns ett nybyggt fårhus med 46 tackor. Fåren växelbetar med kvigor och ibland även med hästar. Här får du chansen att se både äldre och nyare betesmarker som brukats på olika sätt. Gemensamt för alla betesmarker är att de ligger mot kusten/vatten. En betesmark har mer eller mindre betats i 100 år, en annan började röjas upp för 5 år sedan och har sedan dess betats hårt. Det finns även nyare betesmarker där två av dem röjdes och började betas i fjol samt ett skogsbete som börjat betas i år.

PROGRAM

18.00-18.30

Kaffe med smörgås

18.30

Restaurering och skötsel av betesmarker, Sara Borgström, projektledare Länsstyrelsen Norrbotten

Foder och bete – hur vi skattar betets värde? Maria Rönnbäck, Hushållningssällskapet

ANMÄLAN

Ingen avgift, vi bjuder på fika. Anmälan senast den 19 september till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar i Norrbotten”.