Bete och vallträff

Plats Farstorps gård 1 Nye
Datum och tid 29 maj, kl 17.30-19.30

Välkommen till en kväll med fokus på bete och
grovfoderstrategier.

Tillsammans med våra husdjurs- och växtodlingsrådgivare, Hanna Sjöholm, Ida Milton och Andreas
Svensson beger vi oss ut i fält för att diskutera strategier för både bete och grovfoder.
Program
• Om verksamheten på Farstorps gård av ladugårdsförman Anders Linusson
• Presentation och resultat av projektet Holistic
betesstrategi. Visning av tillväxtverktyget Plate Meter.
• Betesteknik, hur kan vi nyttja betet på bästa sätt och
använda betet i foderstarten.
• Fältvandring, vi tittar och diskuterar vall, sortval,
gödslingsstrategier, skördetidpunkt, mellangrödor,
torka, bearbetningsmetoder mm
Vi samlas på gårdsplanen på Farstoprs gård kl. 17.30.
Välkommen!
Vi bjuder på kvällsmacka och fika.

Anmälan görs senast 26 maj till:
Ida Milton 070-100 18 34 ida.milton@hushallningssallskapet.se