Besök i Innatbackens örtagård, Rödupp – Lokala Hushållningssällskapet Överkalix

Plats Rödupp
Datum och tid 3 juli, 18.00
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Överkalix

Om du vill fika i samband med besöket, medtag i så fall fikat. Ingen anmälan.
Väl mött önskar vi i styrelsen!