Besök hos dahliefantast

Plats Saleby
Datum och tid 24 augusti, 19:00
Arrangör Skånings-Valle gille

dahlior

Vi gör ett studiebesök hemma hos Olof Ekblad. Olof, som är ordförande i Svenska Dahliasällskapet, kommer att visa och berätta om alla sina dahlior.

De vackra dahliorna har blivit mycket populära i våra trädgårdar. Dahliasällskapet syftar till att sprida kunskap och erfarenheter om dahlior, utbyte av plantor och knölar. Dahlior är lätta att korsa och få fram nya sorter av. Det finns ett  tusental olika sorter och Olof odlar nära trehundra av dem.

Dahlior härstammar från Mexiko och kom till Sverige i början av 1800-talet. De har fått sitt namn efter Linnélärljungen Anders Dahl, son till kyrkoherden i Saleby, Christoffer Dahl.

Gillet bjuder på kaffe.

Anmälan senast måndag 22 augusti till:

Lars Svensson, 0512-921 42
Ann Jakobsson, 0511-37 40 23
Alf Cederbom, 0510-53 00 26

Välkomna
Styrelsen

Vägbeskrivning: Från Jungs kyrkby kör ner mot Uvered, skyltat Järpås/St Levene. Vid skylten tag höger mot Nordhalla. Vid nästa fyrvägskorsning med allé sväng höger och följ allén och du kommer till Olof Ekblad.