Träff för fjäderfäproducenter – Få hjälp med BAT-rapporten

Plats Grästorp
Datum och tid 6 december, 10-15

BAT-rapporten – så används bästa möjliga teknik i djurproduktionen

Inbjudan till workshop om EU:s BAT-slutsatser till verksamhetsutövare inom tillståndspliktig gris- och fjäderfäproduktion. Under den här träffen berättar vi om innebörden av de nya EU-reglerna som du som producent omfattas av.

Detta är en gruppträff på sal där du tillsammans med branschkollegor, under vår ledning, gör din egen rapport.

Från och med miljörapporten för 2018, måste alla miljötillståndspliktiga lantbruk med gris eller fjäderfä rapportera in hur de förhåller sig till EU:s BAT-slutsatser (Best Available Technique). Datum för senaste inlämning av rapporten är 31 mars 2019.

Våra miljörådgivare har erfarenhet av att upprätta BAT-dokument för lantbruk, och nu görs gemensam sak med nuvarande och tillkommande kunder som omfattas av de nya kraven på miljörapport.

Kostnad:
Kursdagen ingår i vårt rådgivningspaket Egenkontroll Plus.

För övriga deltagare är avgiften 5 500 kr exklusive moms.

Lunch till självkostnadspris.

Workshopen hålls på Logården utanför Grästorp.

Inbjudan som pdf

Anmälan senast fredag 23 november till:

Charlotta Norén, 0511-248 08 eller
charlotta.noren@hushallningssallskapet.se