Bärseminarium

Plats Alterhedens Rabarberi
Datum och tid 10 april, 09.30-15.00

Seminarium kring nya vägar till ökad förädling, kommersialisering
och lönsamhet i bärföretag.

PROGRAM
09.30-15.00 Heldagsaktivitet.
På seminariet ägnar vi oss åt trendspaning, marknadsföring och diskussioner om hur vi kan samverka för att få ökat mervärde i de lokala bären. Medverkar gör bland annat Tomas Tillman från Grangärde musteri i Dalarna som odlar, köper in och förädlar bär samt Pelle Johansson och Christan Frelsöy, matkonsulenter på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
Vi provsmakar också produkter från lokala företag och förädlare.
På eftermiddagen genomförs gruppdiskussioner kring möjligheter till ökad samverkan längs värdekedjan från primärproducent till slutanvändare. Vi kommer även att presentera slutsatser från vår förstudie om möjlighet till ökad samverkan i bärnäringen.

Anmälan senast tisdag 3 april till Ann-Kristin Isaksson via mail: ann-kristin.isaksson@hush.se eller telefon: 076-8230 886.
Seminariet är kostnadsfritt, för- och eftermiddagsfika ingår, men man får betala för lunch (100 kr) direkt på plats.
Vi ser fram emot en spännande dag med bra diskussioner och nya samarbeten.

Varmt välkomna!
Sara Byström och Ann-Kristin Isaksson