Att lyckas med ekologisk lammproduktion

Plats Lindås, Karlstad
Datum och tid 17 november, Två tillfällen
Arrangör Samarrangemang

 

Att lyckas med ekologisk lammproduktion

Välkommen på kurs hos Elsa Lund på Lindås Lamm

God tillväxt och kvalitet på slaktlammen
Elsa Lund på Lindås driver framgångsrikt ekologisk lammproduktion i nybyggt fårhus, har eget slakteri och försäljning av lammkött och förädlade produkter.

Onsdag den 17 november kl. 17.00 – 20.00 samt
Torsdag den 18 november kl. 13.00 – 16.00

 

  • Hur får du bra tillväxt och hög kvalitet på slaktkroppen på dina ekologiskt uppfödda lamm?
  • Vilka fallgroparna ska du undvika för att lyckas med din ekologiska lammproduktion?
  • Lär dig bedöma lammen kvalitet och vad gäller vikt, formklass och fettgrupp!

Onsdag
Vi går igenom hur man bedömer slaktmognad på ekologiskt uppfödda lamm och bedömer därefter slaktlamm av olika raser, avseenden formklass och fettgrupp. Lammen veterinärbesiktigas och slaktas sedan under torsdag förmiddag.

Torsdag
Genomgång och diskussioner om hur du lyckas med tillväxter och kvalitet i ekologiska lammproduktionen.  Därefter får du se slaktkropparna på de lamm vi bedömt under onsdag kväll och kan se resultatet och jämföra med din bedömning!

Medtag egen fikakorg/mat till kursdagarna.

Kursen är öppen för alla lammproducenter och är kostnadsfri.
Deltagarantal är begränsat till max 20 personer.

Du måste ha rena kläder och stövlar under kursen!  

Gå gärna in och förbered dej genom att titta på filmer och läs material som tagits fram av Lammlyftet/SLU om svensk standard för lammköttskvalitet länk: Länk till filmerna »

Anmälan senast onsdag den 10 november till Karin Granström.  SMS 070-25 76 760 eller karin.granstrom@hushallningssallskapet.se. Ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Kursen arrangeras i samarbete med Värmlands Fåravelsförening och finansieras av Europeiska jordbruksfonder för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för deltagare!