Att behålla och utveckla bördigheten

Plats Bollerups Lantbruksinstitut, Tomelilla
Datum och tid 25 januari, 9-12
Arrangör Länsstyrelsen

Markens bördighet bygger på långsiktiga åtgärder. På den här kursen tar vi upp tre grundläggande moment kopplat till:

Dränering, en väl fungerande dränering innebär bland annat tidigare sådd, mindre risk för markpackning och förbättrad infiltration. Vi tar upp hinder och möjligheter att komma igång. Marcus Lundmark, Jordbruksverket föreläser.

Markpackning, markpackning ger bland annat sämre struktur, minskad infiltration och mindre rotdjup. Strukturrationaliseringen fortsätter med allt större och tyngre maskiner men det finns motåtgärder att sätta in. Marcus Willert, HIR Skåne föreläser.

Mullhalt, mullen i marken påverkar positivt bland annat den biologiska aktiviteten, antal daggmaskar, markens struktur och vattenhållande förmåga. Speciellt öppen växtodling innebär att mullhalten sjunker i många regioner men det finns sätt att motverka detta. Hans Nilsson, Länsstyrelsen föreläser.

Ladda ner program som pdf här>>>

Kursen går vid fyra olika tillfällen på följande platser:

  • 25 jan, kl. 9-12, Bollerups Lantbruksinstitut, Tomelilla
  • 26 jan, kl. 9-12, Segragymnasiet, Gamla vägen 33, Östra Ljungby
  • 9 feb, kl. 9-12, Helgegården, Skepparslövsvägen 258, Kristianstad
  • 14 feb, kl. 9-12, Nils Holgerssongymnasiet, Skurup

Anmälan

Anmäl dig på Greppa Näringens regionala hemsida: http://www.greppa.nu/om-greppa/regionalt/skane/kurser.html

Har du frågor, kontakta:

Hans Nilsson, Länsstyrelsen tel. 010-2241517 och e-post: hans.nilsson@lansstyrelsen.se

Välkommen!