Åtgärder för minskad markpackning

Plats Västerås
Datum och tid 30 oktober, 13.00

Åtgärder för minskad markpackning
Hur växtnäringsutnyttjandet och strukturen kan förbättras genom minskad skadlig packning och god markavvattning.

Tid:          Tisdagen den 30 oktober 2018, kl. 13.00.

Plats:       Brunnby Gård 1, Västerås.

Program

  • Packningens påverkan på markstrukturen.
  • Skadliga markpackningen – Hur den uppstår och hur kan den förebyggas?
  • Hur ser marken ut efter en packskada? – Vi gräver och undersöker strukturen.
  • Vad har en effektiv markavvattning för effekt på packning och struktur?

Programmet löper under cirka 3 timmar inklusive fikapaus, fika till självkostnadspris.
Vi kommer att vara både inne på sal och ute i fält.

Anmälan: Senast den 29 oktober till
Johan, e-post: johan.gottfridsson@hushallningssallskapet.se, tel. 070-329 17 83 eller till
Tobias, e-post: tobias.neselius@hushallningssallskapet.se, tel. 070-640 85 99.

Vägbeskrivning till Brunnby Gård: E18 från Västerås, mot Enköping, ta avfart 139.2 och sväng av på väg 694 i SÖ riktning. Drygt 500 meter från motorvägen ligger infarten till Brunnby in höger, genom allén. Vi börjar i det gula huset rakt fram vid infarten.

Hjärtligt välkomna!

Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna.