Askåterföring för en vitalare skog

Plats Kraftvärmeverket Torsvik Energivägen 10 Jönköping
Datum och tid 23 februari, kl 15.00-19.00

Välkommen till Hushållningssällskapet och uppstartsträff kring askåterföring till skogen på Kraftvärmeverket på Torsvik, Torsvikspannan. Under eftermiddagen kommer du som markägare få information om Askåterföring för en vitalare skog och hanteringen av askan.

Under en rad träffar i vår kommer vi ta upp frågeställningar om lämpliga marker att sprida på, vad som händer i skogen vid askåterföring och hur askan hanteras. Lär dig mer om hanteringen innan askan kommer till skogen. Vi får en guidad rundvandring på värmeverket och lär känna materialet.

Programpunkter
• 15.00 Guidad tur med Jönköping energi
• 16.30 Fika
• 17.00 Information om askspridning på skogsmark
Per Markusson

Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!

Medverkande: Jönköpings energi, Per Markusson Svensk
Näringsåterföring, Stefan Anderson Skogsstyrelsen,
Skogsrådgivare från Hushållningssällskapet

Anmälan görs senast 21 feb till ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se 

Övriga frågor: Hans Andersson 070-6258185