Årstämma och föreläsning med Richard Tellström – Hushållningssällskapet Jämtland

Plats Östersund
Datum och tid 23 april, 14:00-17:00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Välkommen på årsstämman kl 14.00- 17.00 söndagen den 23 april på Arctura, Östersund.

Anmäl ditt deltagande på årsstämman senast 5 april till gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se