Årsstämman ABCD län

Plats Vattholma
Datum och tid 29 mars, 14.00

 

Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län kallar till årsstämman.

Tid: Onsdagen den 29 mars kl. 14.00

Plats: Salsta slott, Vattholma

Stadgeenliga ärenden, utdelning av stipendier och middag.

Ombud får personlig kallelse innan stämman.

Anmäl ert deltagande till Mona Elmklint 018-56 04 13 eller mona.elmklint@hushallningssallskapet.se senast den 17 mars.