Årsstämma – Västmanlands läns Hushållningssällskap

Plats Västerås
Datum och tid 21 mars, 17.30

Tid: Torsdagen den 21 mars 2019, kl. 18.00 (rundvandring från kl. 17.30 för intresserade).

Plats: Brunnby Gård, Västerås.

Program
17.30   Visning av gården.
18.00   Vi bjuder på mat.
19.00   Föredrag av Måns Enander som kommer att prata om klimat­anpassning av livsmedelsproduktionen i Västmanland.

Därefter sedvanliga årsstämmoförhandlingar, med ett förslag om beslut om stadgeändring.

Handlingarna och stadgeändringsförslaget finns tillgängligt att få skickat till sig fr.o.m. 14 mars. Kontakta ordförande Sture Johansson, tel. 070-560 02 94 eller e-post sture.johansson.lrf@icloud.com.

Anmälan: Senast den 19 mars till ordförande Sture Johansson, tel. 070-560 02 94, sture.johansson.lrf@icloud.com, Jessica Larsson, tel. 018-56 04 02, jessica.larsson@hushallningssallskapet.se.

Hjärtligt välkomna!

Sture Johansson
Ordförande, Västmanlands läns Hushållningssällskap