Årsstämma Västmanlands läns Hushållningssällskap

Plats Brunnby Gård / digitalt
Datum och tid 25 mars, 17.30

Hushållningssällskapet i Västmanland håller årsstämma den 25 mars klockan 17.30. Stämman hålls på Brunnby gård, alternativt digitalt. Anmälan senast den 23 mars till Sture Johansson, 070-560 02 94.