Årsstämma Hushållningssällskapet Skåne

Plats Bjärsjölagårds slott, Sjöbo
Datum och tid 15 maj, 15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

 

Hushållningssällskapet Skåne håller stämma på Bjärsjölagårds slott tisdagen den 15 maj 2018.

Kaffe/te serveras från kl. 14 och stämman börjar kl. 15.00.

Dagordning

  • Stadgeenliga ärenden
  • Information om Hushållningssällskapets verksamheter
  • Utdelning av belöningar

Carl-Otto Swartz, ordf. Hushållningssällskapet Skåne