Årsstämma Hushållningssällskapet Skåne

Datum och tid 12 maj, 15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

 

Hushållningssällskapet Skåne håller stämma tisdagen den 12 maj 2020.

På grund av pågående coronapandemi genomförs stämman digitalt.

Årsstämman startar kl. 15.00.

Dagordning

  • Stadgeenliga ärenden

Carl-Otto Swartz, ordf. Hushållningssällskapet Skåne