Årsstämma Hushållningssällskapet Jönköping

Plats Norrby Ängar Eksjö
Datum och tid 23 april, 18:00

Det serveras en lättare måltid från kl:18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Föredrag : Vilken kompetens behöver framtidens lantbrukare ha, Per Hansson, verksamhetsledare för Kompetenscentrum företagsledning,  SLU Alnarp

Anmälan senast 15 april till Ann-Christin 036-39 88 70

mail :ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Välkommen