Årsstämma Hushållningssällskapet Jönköping

Plats Stora Segerstad naturbrukscentrum
Datum och tid 26 april, Kl18:00

Välkommen på årsstämma !

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på lätt  förtäring

 

Anmälan senast 19 april till hush.f@hushallningssallskapet eller växel 03- 39 88 70

Styrelsen