Årsstämma Hushållningssällskapet Jämtland

Plats Jämtland
Datum och tid 18 april, 15:00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Årsstämma
Medlemmar i Jämtlands läns Hushållningssällskap kallas till årsstämma

Tid: Söndagen den 18 april 2021, kl. 15.00.

Plats: Via Teams och telefon. Information om anslutning kommer efter anmälan

Program:  Årsmötesförhandlingar.

Program:  Anmälan till Gertrud på gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se. eller på telefon 070- 305 08 74 senast den 2 april.

Som medlem i Hushållningssällskapet är du årsmötets mest betydelsefulla person. Ett särskilt välkommen till er som är nya medlemmar!

Välkomna!

Förvaltningsutskottet Jämtland