Årsstämma Hushållningssällskapet Jämtland 2022

Plats Jämtland
Datum och tid 10 april, 14:00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Årsstämma
Medlemmar i Jämtlands läns Hushållningssällskap kallas till årsstämma

Tid: Söndagen den 10 april 2022, kl. 14.00.

Plats: Hov Jamtli

Program:  Årsmötesförhandlingar. Utdelning av Lars Trollsås stiftelse för Fjällkons bevarande. Fika mm

Program:  Anmälan till Gertrud på gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se. eller på telefon 070- 305 08 74 senast den 25 mars.

Som medlem i Hushållningssällskapet är du årsmötets mest betydelsefulla person. Ett särskilt välkommen till er som är nya medlemmar!

Välkomna!

Förvaltningsutskottet Jämtland