Årsstämma – Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län

Plats Nyköping
Datum och tid 4 april, 14.00

Tid: Torsdagen den 4 april 2019, kl. 14.00.

Plats: Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, Nyköping.

Anmälan: Senast 25 mars till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se eller 018-56 04 13. Ombud får personlig kallelse.

Välkomna!

Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län