Årsstämma Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

Datum och tid 8 april

Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län håller årsstämma den 8 april. Mötet hålls digitalt. Anmälan senast den 2 april till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se eller 018-56 04 13.