Årsstämma Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg

Datum och tid 11 september

 

Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg håller årsstämma den 11 september 2021.

Anmälan till e-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 0290-336 00.