Årsstämma Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg

Datum och tid 11 september

Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg håller årsstämma den 11 september. Anmälan till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller 0290-336 00.