Årsstämma – Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Plats Mellan Falun och Borlänge
Datum och tid 13 april, 10.00

Tid: Lördagen den 13 april 2019.

Plats: Vassbo Vandrarhem, mellan Falun och Borlänge.

Program
10.00        Kaffe och smörgås, samt registrering
10.30        Årsmötet inleds. Nils-Gunnar Nilsson berättar om Vassbos historia
12.30        Aktuellt från HS Konsult AB, Petter Ström
12.45        Utdelning av stipendier
12.55        Årsmötet avslutas
13.00        Lunch
14.00        Studiebesök på Vassbo Lantbruk, alternativt Torsångs handelsträdgård.

Anmälan: Senast den 8 april till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 0290-336 00. Glöm inte att anmäla eventuell specialkost.

Vägbeskrivning: http://www.vassbovandrarhem.se

Välkomna!

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
Elisabeth Rooth Eriksson, ordförande