Årsstämma Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Plats Tällberg
Datum och tid 13 maj, 10.00–16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Läs mer om årsstämman
https://bit.ly/3ZRF55b