Årsstämma Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Plats Axmarbruk
Datum och tid 7 maj, 10.00
Arrangör Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

 

Förvaltningsutskottet och ordinarie fullmäktigeledamöter kallas härmed till årsmöte i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg. Som vanligt välkomnar vi även medlemmar.

Tid och plats:     Lördagen den 7 maj 2022 på Axmarbrygga Havskrog, Axmarbruk.

Program
10.00     Kaffe och smörgås samt registrering
10.30     Årsmötet inleds
12.00     Lunch
13.00     Carl Aschan, VD HS Konsult; ”Utmaningar och möjligheter för bolaget i en orolig tid”. Vår nye VD ger oss sin syn, bl.a. utifrån att själv ha arbetat i Ryssland och Ukraina i ett antal år.
15.00     Årsmötet avslutas, kaffe och kaka

Anmälan 
Anmälan till årsmötet ska ske till Hushållningssällskapet senast 27 april på tel. 0290-336 00 eller e-post hskonsult@hushallningssallskapet.se
Glöm inte att anmäla eventuell specialkost.

Välkomna!

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
Elisabeth Rooth Eriksson, ordförande