Årsstämma för Örebro län

Plats Örebro
Datum och tid 3 april, 17.00

 

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till årsstämma.

Tid: Måndagen den 3 april kl. 17.00. (Fullmäktigeregistrering från kl. 16.30)

Plats: Karlslunds Herrgård

Stadgeenliga ärenden, information, middag och utdelning av belöningar.

För matens skull önskar vi din anmälan senast fredagen den 24 mars, till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller 019-603 27 00, uppge namn, telefon/e-post, län och gille. Meddela ev. matallergier vid anmälan.