Årsstämma för Hushållningssällskapet

Plats Eriksbergs Vilt o Natur
Datum och tid 15 maj, 9.30-15.00

I år hålls årsstämman 15 maj på Eriksberg Vilt och Natur

Kallelse

Årsmöteshandlingar

ÅR KKB 2016