Årsstämma för Hushållningssällskapet

Plats Ingelstadgymnasiet, Ingelstad
Datum och tid 16 maj, 9.00-16.00

I år hålls årsstämman 16 maj på Ingelstadgymnasiet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
har härmed nöjet att inbjuda dig till årsstämma

Onsdagen den 16 maj 2018 vid Ingelstadgymnasiet

 

Program

09:00  Kaffe, samling vid Ingelstadgymnasiet

09:30  Skogsfältvandring

11:20   Stämma

12:30  Lunch

13:30  Föredrag av Santhe Dahl,VD för sågverkskoncernen VIDA AB

14:00  Stämma forts

15:30  Prisutdelning

16:00  Avslutning med kaffe

 

Hjärtligt välkommen!

 

O s a senast den 3 maj via telefon 0480-156 70 eller
e-post info.h@hushallningssallskapet.se

Meddela om du kommer till morgonens program eller direkt till stämman.

Meddela eventuell specialkost.

Handlingar_2018

Årsredovisning för 2017