Årsstämma 2017 Hushållningssällskapet Halland

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 2 maj, 15:30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland kallar härmed till stämma tisdagen 2 maj 2017 på Lilla Böslid, Eldsberga.

 Program

15.30 Samling kaffe
16.00 Årsmötesförhandlingar
Utdelning av belöningar
Presentation av verksamheten
19.15 Mat

 

I egenskap av fullmäktige och styrelse kallas du till detta sammanträde.

Anmälan sker till vår växel tel. 035-465 00 senast måndagen den 24 april 2017 eller via infohalland@hushallningssallskapet.se.