Årsmöte Västra Härads Hushållsgille

Plats Sockengården Hylletofta
Datum och tid 8 februari, kl 19:00

Västra Häradsgille inbjuder medlemmar och övriga intresserade till årsmöte!

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Utdelning av Ungdomspriset
  • Lotteri
  • Medverkan av Birgitta Andersson, Hushållningssällskapet.
  • Vi bjuder på soppa och ostfralla

Välkommen

Styrelsen