Årsstämma Västmanlands läns Hushållningssällskap

Plats Västerås
Datum och tid 26 mars, 17.30
Arrangör Västmanlands läns Hushållningssällskap

 

Till medlemmar i Västmanlands läns Hushållningssällskap

Kallelse till årsstämma

Tid: Torsdagen den 26 mars 2020, kl. 18.00 (rundvandring från kl. 17.30 för intresserade).

Plats: Brunnby Gård, Västerås.

Program
17.30   Visning av gården.
18.00   Vi bjuder på mat.
–  Föredrag av Henrik Lillje som berättar om familjens kyckling­produktion och utvecklingen av företaget.
–  Därefter sedvanliga årsstämmoförhandlingar och ett andra beslut om de nya stadgarna.

Handlingarna och stadgarna finns tillgängliga att få skickade till sig fr.o.m. 19 mars. Kontakta ordförande Sture Johansson, tel. 070-560 02 94 eller e-post sture.johansson.lrf@icloud.com.

Anmälan: Senast 23 mars till ordförande Sture Johansson, tel. 070-560 02 94, sture.johansson.lrf@icloud.com, eller Jessica Larsson, tel. 018-56 04 02, jessica.larsson@hushallningssallskapet.se.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna nu när vi har direktstämma, alltså en medlem = en röst.

Välkomna!

Sture Johansson, ordförande
Västmanlands läns Hushållningssällskap