Årsmöte Västbo härad

Plats Segerstads Naturbrukscentrum
Datum och tid 6 mars, 19.00

Föredrag av Anders Lust om anläggning och skötsel av trädgård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Utdelning av Vallerstadsstiftelsens miljöpris

Representant från Hushållningssällskapet deltar

Servering

Välkommen Styrelsen