Årsmöte Tveta Häradsgille

Plats Tillandzgården Rogberga
Datum och tid 23 februari, kl 18:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Representant från Hushållningssällskapet medverkar

Servering

Välkommen

Styrelsen